בחינות בתנאים מותאמים

ניתן להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים מהסיבות הבאות:
  • לקות למידה
  • הפרעת קשב וריכוז
  • מגבלה גופנית
  • מגבלה נפשית
  • הפרעה על הרצף האוטיסטי (ASD)
 
אופן הגשת בקשה לבחינה בתנאים מוקדמים:

כחלק מהליך הרישום לבחינה, תשאלו האם הנכם מבקשים להיבחן בתנאים מוקדמים.

במידה ותשיבו בחיוב, עליכם לסמן מאיזה סיבה, וכן להטעין באתר את המסמכים הרלוונטיים והעדכניים בהתאם  לתנאים המפורטים להלן באשר לכל אחת מהסיבות.

מועמדים אשר לא יגישו בזמן את המסמכים המבוקשים והעדכניים- בקשתם תדחה. 

לידיעתכם, הודעת עדכון בדבר אישור/דחיית הבקשה בדבר מתן תוספת זמן לבעלי לקויות, תקבלו באזור האישי תוך 72 שעות.

 
לקות למידה

תנאים מותאמים בשל לקות למידה ניתנים בגלל לקות למידה ראשונית וחמורה בתחום אשר אינו נבדק ישירות בבחינה, אך קיומה עלול לשבש את התפקוד בבחינה.

את הבקשה יש לבסס באמצעות מסמכי אבחון עדכני.

יש לצרף לפנייה אבחון שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים.

 יש לוודא כי: האבחון נערך לאחר גיל 18. או האבחון נערך לאחר גיל 16 וגם בחמש השנים האחרונות.

 
הפרעת קשב וריכוז

קשיים בתחום הקשב והריכוז נפוצים באוכלוסייה, וכל אדם ואדם מתמודד לעיתים עם קשיים בהתארגנות ועם הסחות דעת. תנאים מותאמים בבחינה ניתנים רק אם יש עדות ברורה לקיומה של הפרעת קשב ראשונית וחמורה, אשר הופיעה לפני גיל 12 ומשבשת את התפקוד במידה ניכרת בכמה תחומי חיים, כגון לימודים, עבודה, חיי חברה, תעסוקה ויחסים בין-אישיים.

את הבקשה לבחינה מותאמת על רקע קשיי קשב וריכוז יש לבסס באמצעות הערכה עדכנית ומפורטת של תחום הקשב והריכוז.

מהי הערכה עדכנית ומפורטת?

הערכה עדכנית ומפורטת היא הערכה שנעשתה במהלך שלוש השנים האחרונות על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעת קשב וריכוז. אם ההערכה נעשתה לאחר גיל 25 אין צורך בהערכה עדכנית.

הערכה זו צריכה לכלול בדיקה מעמיקה וספציפית של קשב וריכוז, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

 
מגבלה גופנית

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה גופנית יש לשלוח חוות דעת רפואית מפורטת ועדכנית, שנכתבה ונחתמה על-ידי רופא מומחה בתחום המגבלה, ולא על ידי רופא כללי או רופא משפחה. אין צורך לצרף את התיק הרפואי המלא.

 
מגבלה נפשית

על מנת להגיש בקשה לתנאים מותאמים בגין מגבלה נפשית יש לשלוח חוות דעת מפורטת ועדכנית, שנכתבה על ידי פסיכיאטר אשר מלווה אתכם ומכיר את קשייכם. על חוות הדעת להיות בטווח של עד שנה מתאריך הבחינה שנרשמתם אליה.

אם נעזרתם בטיפול או בליווי של אנשי בריאות הנפש, כגון פסיכולוג, עובד סוציאלי או מטפל אחר, רצוי מאד לצרף דוח מפורט של המטפל, ובו תיאור של הקשיים ושל השפעתם האפשרית על התפקוד בבחינה.

 

הפרעה על הרצף האוטיסטי (ASD)

מבקשי תנאים בגין הפרעה על הרצף האוטיסטי צריכים לשלוח את המסמכים הבאים:

אבחון פורמלי של הפרעה על הרצף האוטיסטי מכל גיל, שנעשה על ידי איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעות אלו ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, כפי שמופיעות באתר.