מידע לנבחנים

מידע נוסף

להלן מידע הרלוונטי למועמדים הנדרשים לבצע מבדק התאמה.

מומלץ לקרוא מסמך זה בעיון. לפני הבחינה. על המועמדים לאשר שקראו את כלל ההנחיות והמידע, ובכלל זה את מדיניות הפרטיות.

מידע והנחיות בנוגע להליך הרישום

 • זימון לבחינה יתבצע על-ידי המוסד הלימודי/הארגון. ומטעמו, ישלח למועמדים קישור לעמוד רישום זה: דרכו ניתן לבחור תאריך לבחינה, ולבצע תשלום עבור הבחינה.
 • בעבור נבחנים דוברי ערבית ואנגלית תינתן אופציה לבצע חלק מהמבדקים בשפה הערבית/אנגלית. במידה והנכם מעוניינים להיבחן באחת מהשפות הללו, אנא ציינו זאת בזמן ההרשמה למבחן.
 • בחינה בתנאים מותאמים יוקצה למועמדים מאובחנים וזאת בכפוף לאישור תקף למכון תימה.
 • סכום התשלום לבחינה ייגבה באמצעות כרטיס אשראי, בתשלום אחד. קבלה על התשלום תשלח במייל ותוצג באזור האישי.

מידע והנחיות בנוגע להליך המיון והבחינות

 • למועמדים יתאפשר להיכנס לבחינה במועד ובשעה אשר יוקצו להם בלבד.
 • במועד הבחינה, קישור וכניסה לבחינה יעשה מהאזור האישי במערכת הרישום.
 • כניסה לבחינה הנה באמצעות מספר תעודת זהות כולל ספרת ביקורת.
 • ביצוע הבחינה באמצעות מחשב בלבד (חל איסור לבצע את הבחינה באמצעות טלפון נייד או טבלט).
 • משך המבחן הממוצע הינו 3 שעות, והוא עשוי להשתנות בהתאם למבחנים במסלול הבחינה שלך.
 • כל פרק במבחן נפתח בהסברים. יש לקרוא אותם היטב לפני שמתחילים להשיב.
 • מהלך הבחינה מצולם. עם תחילת הבחינה יש לאשר שימוש במצלמת האינטרנט והמיקרופון. צילום הבחינה נועד להבטיח שהבחינה תתנהל כהלכה ובהתאם לכללים. הצילומים ישמשו לניטור בדיקות בלבד ולא לשימוש אחר.
 • על מנת להבחן יש צורך בתעודת זהות ישראלית – יש להכינה מראש לטובת תהליך הזיהוי.
 • היות ומטרת הבחינה הנה להעריך מאפייני אישיות והתנהגות, אין תשובות נכונות או שגויות. מומלץ להשיב בכנות, באופן שישקף אתכם.
 • הזמן המוקצב לבחינה מאפשר לכל המשיבים לסיים למלא את השאלון בלי לחץ זמן. מומלץ לפנות זמן מספיק למילוי השאלון כולו בלי הפסקות. הפסקה דחופה, לצורך יציאה לשירותים וכו', עדיף לקחת בין חלקי הבחינה.
 • את הבחינה יש לבצע בחדר שקט וסגור, ללא הפרעות, וללא אנשים נוספים.
 • בעת הבחינה אין להשתמש בשום אמצעי עזר שהוא, ובכלל זה מידע ברשת האינטרנט, טלפונים, מכשירי קשר, טלפונים ניידים, מכשירים אלקטרוניים, מילונים, ספרים ודפים.
 • כל מעשה המשבש את הוגנות ציוני השאלון, כגון העתקה והתחזות, הוא מעשה רמייה. בכל מקרה של חשד או איתור של מעשי רמייה, אנו רשאים לפסול את הבחינה. התחזות (מקרה שבו אדם שולח אדם אחר להיבחן במקומו) הנה עבירה פלילית, ולפיכך עשויה להוביל להרחקה מלימודים לזמן ארוך, לתלונה במשטרה ולעונשים הקבועים בחוק.
 • אסור להעתיק או להפיץ את השאלון או קטעים ממנו בכל צורה ובכל אמצעי. נגד המפרים איסור זה ינקטו אמצעים משפטיים.

טיפול בפניות

במקרה של תקלה בתהליך הרישום או במהלך הבחינה, כולל בעיות תקשורת, הפסקות חשמל וכ'ו ניתן לפנות למשרדי מכון תימה

 • דרך דף "פניות ובירורים" באתר הרישום
 • בטלפון המעודכן באתר רישום, מענה טלפוני ניתן בימים א-ה בשעות 8:30-16:00
 • באמצעות מייל irit@tema.co.il

למידע והתקשרות בכל נושא אחר יש לפנות למוסד האקדמי מטעמו הנכם נבחנים.